fbpx
';

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN JURIDISCHE INFORMATIE

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.akelashop.com S.P.R.L. NESPART

Deze voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op alle online transacties met NESPART sprl. Alle overeenkomsten en eventuele geschillen tussen ons zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd door het Belgisch Recht en zijn uitsluitend de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Niets in deze voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Alle transacties met NESPART sprl zijn onderworpen aan deze voorwaarden.

De “Onderneming” of “wij” verwijst steeds naar NESPART sprl. De “Klant” verwijst naar de personen die goederen aankopen of zich verbinden tot het aankopen van goederen van de onderneming. Elke verwijzing naar de website impliceert een vermelding van alle URL’s die eigendom zijn van NESPART sprl.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw volgens het huidige tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. De aanbiedingen en de prijzen van NESPART sprl zijn geldig zolang ze online worden weergegeven en zolang de voorraad strekt. Alle prijzen kunnen aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Bestel- en betaalprocedure

De bestelprocedure op de NESPART sprl website (www.akelashop.com) gaat als volgt:
U selecteert de items die u wilt bestellen en voegt ze toe aan uw winkelwagen. Op de pagina van uw winkelwagen klikt u vervolgens op de knop “Bestellen”. Om uw bestelling uit te voeren, moet u zich inloggen of een account aanmaken op de webshop van NESPART sprl. Er zijn bepaalde gegevens nodig om de verwerking van uw bestelling te voltooien.
U kunt uw leveringsmethode kiezen uit het aanbod van GLS/Mondial Relay door de benodigde informatie in te vullen. U wordt voor de definitieve bevestiging van uw bestelling op de hoogte gebracht van alle eventuele verzendkosten van uw bestelling. Uw bestelling is slechts geldig nadat u deze informatie verstrekt heeft, de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard heeft en met succes de betaling van uw bestelling heeft uitgevoerd door te klikken op de knop “Betalen” via het betalingssysteem van onze partner, STRIPE. Het betalingsproces is volledig veilig. De bestelling kan op elk moment vóór de uiteindelijke validatie worden aangepast.

Zodra de betaling werd uitgevoerd, kunt u de details van uw bestelling afdrukken en de status van uw bestelling volgen via uw persoonlijke account. U krijgt automatisch een bevestiging toegestuurd via e-mail met de gegevens van uw bestelling. De bevestiging van de bestelling is geen bewijs van aanvaarding van uw bestelling: de bevestiging betekent enkel dat we uw bestelling hebben ontvangen.

Daarna krijgt u een e-mail toegestuurd met de melding dat uw bestelling is verzonden en een trackinglink om uw bestelling te volgen. De levering van de producten bevestigt onze acceptatie van uw bestelling. De levering zal pas worden uitgevoerd na ontvangst van de betaling van de bestelling.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling in de volgende omstandigheden te weigeren:

–  De producten zijn niet beschikbaar of de voorraad is op;
–  De producten zijn onjuist en ongeldige gepresenteerd in de webshop;
–  Er zijn ernstige twijfels van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
–  Er is sprake van overmacht.
In het geval dat we de bestelling niet uitvoeren, zal de klant zo snel mogelijk geïnformeerd worden.

Indien de transactie betaald wordt met een creditcard of betaalkaart is uw bestelling pas voltooid en het contract tussen ons pas definitief, na toestemming van de uitgever van de kaart. Wij aanvaarden Visa, MasterCard en Maestro (Bancontact) van de meeste grote Belgische banken. We kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen qua levering en/of voor de niet-levering van uw bestelling, als gevolg van de weigering van de uitgever van uw kaart om uw betaling uit te voeren. Bestellingen die niet vergezeld gaan van een geldige betaling namens de kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt.

Bij betaling via overschrijving, is uw bestelling pas voltooid en het contract tussen ons pas definitief wanneer onze rekening wordt gecrediteerd met uw betaling.

Om een bestelling te plaatsen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn. Wanneer u niet 18 jaar oud bent, kunt u de bestelling laten plaatsen door uw ouder of wettelijke voogd. We hebben het recht om een bestelling te weigeren die werd geplaatst door een minderjarige.
4. Levering

Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat u opgeeft tijdens de bestelling. In het geval dat het adres dat u hebt ingevoerd onjuist is, zal dat uw verantwoordelijkheid zijn en kan dat mogelijk leiden tot extra kosten voor uw rekening.

2 leveringswijzen mogelijk via: GLS/Mondial Relay

Tijdens de bestelprocedure, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele verzendkosten. Deze worden definitief bepaald aan het einde van de bestelprocedure, vóór de stap “Betalen” en voordat de betaling wordt verwerkt door onze STRIPE.

De risico’s worden aan u overgedragen tijdens de feitelijke levering van het product op het opgegeven adres. Vanaf dat moment, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van het product.

De producten worden, voor zover mogelijk, geleverd binnen een periode van 48 tot 96 uren West-Europa na de validatie van de bestelling. Indien we niet in staat zijn om binnen deze termijn te leveren, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen. In ieder geval zal enige vertraging geen aanleiding geven tot een schadevergoeding. In het uitzonderlijke geval dat we niet in staat zijn om de bestelling binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling te leveren, kunt u de koopovereenkomst annuleren door contact op te nemen met onze klantenservice. De bestelde producten zullen volledig worden terugbetaald (inclusief eventuele verzendkosten) binnen 30 dagen.

U dient zelf te controleren of de producten voldoen aan uw wensen en uw verwachtingen. We kunnen niet garanderen dat de producten voldoen aan uw individuele wensen. Producten zijn standaard en worden niet op maat gemaakt. Voor elk geschil kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Indien de producten zijn beschadigd tijdens het transport of de geleverde producten afwijken van de bestelde producten, moet u ons dat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen melden via onze klantenservice.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade veroorzaakt door de late levering of niet-levering door GLS/Mondial Relay. In dat geval blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de producten waarvan kan worden aangetoond dat zij niet door de klant werden ontvangen.

Onze zendingen worden altijd uitgevoerd op ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken wanneer producten verloren gaan tijdens de verzending. Maar, als u goederen wil retourneren binnen 14 dagen na aankoop, is het transport ervan uw verantwoordelijkheid.

Indien de door ons geleverde goederen beschadigd werden tijdens het transport, ze niet overeenkomen met de items vermeld op de pakbon of niet overeenkomen met de door u bestelde artikelen, bent u verplicht om dat zo snel mogelijk en in elk geval binnen 3 dagen t e rapporteren en de producten binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terug te zenden. Hiervoor dient u contact op te nemen met ons via info@nespart.com.

5. Terugzenden en omruilen

Wij willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop op de NESPART sprl. website, en streven ernaar om u op elk moment artikelen en kwaliteitsvolle dienstverlening aan te kunnen bieden.
Als u uw aankoop toch wenst te retourneren, bieden wij u 2 mogelijkheden aan:

Via DPD

– In het geval van een terugzending via DPD, zijn de retourkosten voor uw rekening. U kan dan kiezen uit een terugbetaling of een tegoedbon geldig in de webshop.
– Bij de terugzending dient u de gevraagde informatie in te vullen op het retouretiket en dat etiket mee met de items in het pakket verzenden. U kan het retourticket aanvragen op het volgende adres: info@nespart.com ou NESPART sprl, Klanten Dienst, Drève Richelle 161, Bâtiment H – bte 8 B-1410 Waterloo.

– In het geval van een teruggave van de volledige bestelling tegen terugbetaling, zullen wij het totale bedrag van de bestelling en de verzendkosten terugbetalen.
– In het geval van een gedeeltelijke teruggave tegen terugbetaling blijven de verzendkosten voor de rekening van de klant, en zullen we alleen de geretourneerde items terugbetalen. De terugbetaling zal binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen worden uitgevoerd en zal hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de klant gebruikte voor de oorspronkelijke transactie.

– Als u een artikel wil wisselen, krijgt u een waardebon toegestuurd na ontvangst van uw retourpakket zodat u opnieuw een bestelling kan plaatsen. De waardebon kan worden gebruikt bij elke aankoop van ten minste de waarde van de waardebon.
– In elk geval moeten de producten worden teruggestuurd in hun originele staat, ongedragen, met hun labels en in de originele verpakking binnen 14 dagen na de datum van levering.

6. Producten

Tenzij anders aangegeven, worden de producten afzonderlijk verkocht en zijn ze niet altijd beschikbaar. Indien een of meer producten niet beschikbaar zijn op het moment van de bestelling, is het helaas niet mogelijk om de bestelling volledig uit te voeren.
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe de bestelprocedure verloopt. De beschrijving is altijd voldoende gedetailleerd, zodat u het product goed kan beoordelen. Als we afbeeldingen gebruiken, geven ze een waarheidsgetrouw beeld van de voorgestelde artikelen. Vergissen is echter menselijk, dus indien we toch een fout maken, zijn we niet verplicht om u een artikel dat overeenstemt met de afbeelding aan te bieden.

NESPART sprl garandeert de onbeschadigde toestand van het product bij levering en de conformiteit met de informatie van de fabrikant. Het product moet gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant die u kan vinden in de productbeschrijving. U moet ervoor zorgen dat u het product volgens deze instructies gebruikt.

Wij streven ernaar om producten in een perfecte staat te leveren. Als u echter meldt dat het product defect is, gaat u akkoord met het product te houden in zijn huidige toestand, zodat we het artikel kunnen beoordelen binnen een redelijke termijn. We hebben in sommige gevallen uw hulp en bepaalde informatie over het product nodig, zoals hoe het product vermoedelijk beschadigd werd, de ingevulde pakbon en andere noodzakelijke informatie, om zo snel mogelijk een oplossing te kunnen bieden voor het defecte product.

Indien we vaststellen dat het product verkeerd werd gebruikt, werd misbruikt of verwaarloost, met inbegrip van ongevallen, schade als gevolg van een poging om de schade veroorzaakt door normale slijtage te wijzigen of te herstellen en elke andere inadequate actie met betrekking tot het gebruik, zoals aanbevolen door de fabrikant, en dit na de levering, behoudt NESPART sprl. zich het recht voor om het product niet te vervangen noch terug te betalen.

7. Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze producten overeenstemmen met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen, rekening houdend met de productspecificaties. Wij garanderen natuurlijk ook dat onze goederen conform zijn met alle wetten die van kracht zijn op het moment van uw bestelling.

Met betrekking tot de levering van goederen passen we ook de wettelijke minimum garantieperiode van twee jaar toe indien de goederen niet overeenstemmen met de geplaatste bestelling. Deze garantie houdt in dat elk product met gebreken of fouten, kosteloos zal worden hersteld of vervangen tot 2 jaar na de levering. Batterijen zijn gegarandeerd voor de wettelijke periode van 6 maanden.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, kunt u kiezen voor een herstelling of vervanging. U heeft enkel het recht op een prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst indien de herstelling of vervanging overdreven of onmogelijk blijkt of indien deze niet binnen een redelijke tijd kan plaatsvinden.

Elk defect of gebrek dat zich binnen 6 maanden na de levering manifesteert, wordt geacht voorafgaand aan de levering te heb ben bestaan, tenzij we in staat zijn om het tegendeel te bewijzen. Na 6 maanden, is het uw verantwoordelijkheid om te bewijzen dat het gebrek bestond voorafgaand aan de levering.

8. Reglementering van toepassing op afstandsverkoop

U hebt het recht om uw bestelling te annuleren binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum voor ongebruikte producten gekocht via de website, in overeenstemming met de geldende voorschriften voor een restitutie bij afstandsverkoop. Dat geldt niet voor gepersonaliseerde items of voor items die geproduceerd werden volgens uw instructies.

Om een besteld artikel te annuleren, kunt u ons een e-mail sturen (info@nespart.com) waarin u uw klantnummer en ordernummer vermeldt. U dient zorg te dragen voor de producten, alle originele verpakkingen te bewaren en u mag de producten niet gebruiken. De goederen moeten binnen 14 dagen na uw annulering worden geretourneerd. Goederen kunnen worden teruggegeven aan onze klantendienst (zie Données de contact). De goederen worden geretourneerd op uw kosten, tenzij de goederen defect of fout zijn, in welk geval we u de verzendkosten bij de ontvangst van de goederen zullen terugbetalen. Op voorwaarde dat de goederen ongeschonden in hun originele verpakking met alle accessoires werden teruggezonden, zal u binnen 30 dagen na uw kennisgeving van annulering een terugbetaling ontvangen.

9. Overmacht

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van arbeidsgeschillen of andere omstandigheden buiten de redelijke controle van het bedrijf, zoals overmacht, oproer, rellen, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden of een wetgeving te vervaardigen. Als een van deze omstandigheden de onderneming verhindert om de volledige bestelling te leveren of dat binnen een redelijke termijn te doen, is de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de geleverde stukken en daaraan verbonden verzendkosten.

10. Inhoud

Alle informatie op onze website(s) of op ander gedrukt materiaal van het bedrijf wordt niet als dwingend beschouwd of erkend als een beste praktijk en wordt enkel gezien als bijkomende nuttige informatie naast andere erkende gedragscodes. Alle informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt.

11. Prijzen- en drukfouten

Prijzen en specificaties worden naar beste vermogen gecontroleerd, en hoewel alles in het werk wordt gezet om correctheid te garanderen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor fouten en weglatingen. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

12. Eigendom van de goederen

Alle aan de klant geleverde items blijven eigendom van NESPART sprl. tot de laatste en volledige betaling van alle verschuldigde bedragen voor de artikelen.

13. Klachten

Alle klachten of opmerkingen kunnen naar onze klantendienst gestuurd worden (info@nespart.com). We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

14. Contactgegevens

NESPART sprl, Klanten Dienst, Drève Richelle 161, Bâtiment H – bte 8, 1410 Waterloo Belgique, info@nespart.com

15. Adres van de maatschappelijke zetel

NESPART sprl, Chaussée de Lasne 59, 1330 Rixensart, Belgique, info@nespart.com
Bedrijf geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0721.600.024 en het handelsregister van Nijvel met BE 0721.600.024 als btw-nummer.
Rekeningnummer Belfius: BE40 0635 9672 7463

16. Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en, in het algemeen, al onze communicatie worden beschermd door onze intellectuele eigendomsrechten, die van onze onderaannemers of van andere rechthebbenden. Het is verboden om wijzigingen aan te brengen of toe te passen aan de in dit artikel beschreven rechten van intellectuele eigendom. Het is dus verboden om tekeningen, foto’s, teksten, kleurcombinaties van logo’s, enz. te kopiëren of te reproduceren zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

17. Klantbeoordelingen

Deze regels beschrijven de voorwaarden voor de indiening of het gebruik van klantbeoordelingen op onze website. Deze regels vormen een aanvulling op de gebruiksvoorwaarden voor onze website en op ons privacy beleid en gelden voor alle gebruikers van onze website.

Wanneer u een beoordeling indient of raadpleegt, stemt u toe om alle voorwaarden van deze regels na te leven.

18. Herroepingsrecht

Als u onze producten aankoopt, heeft u een termijn van 14 dagen na de levering om te beslissen of u de producten al dan niet houdt. In dat geval kunt u de bestelling terugsturen zonder een boete te moeten betalen of uw beslissing te rechtvaardigen (de kosten van de retourzending zijn voor uw rekening). Als u uw bestelling terugstuurt of u de overeenkomst binnen 14 dagen na uw bestelling wil annuleren, dan betalen wij het volledige aankoopbedrag terug met behulp van dezelfde betalingsmethode die u gebruikte. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn uw verantwoordelijkheid. Wij zullen u op de hoogte brengen van de kosten van de terugzending of u een schatting ervan bezorgen, indien het redelijkerwijs onmogelijk is om vooraf te bepalen.

We hebben het recht om te wachten op de ontvangst van de producten of op het bewijs van terugzending, welke van deze twee gebeurtenissen het eerste plaatsvindt, alvorens over te gaan op de terugbetaling ervan.

Tijdens de eerste 14 dagen na levering verwachten wij dat u de bestelling en het pakket zorgvuldig behandelt. Wilt u de goederen retourneren volgens de hierboven beschreven procedure, mag u de producten enkel uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of u de producten wil behouden. Geretourneerde goederen mogen uitgetest zijn, maar niet gebruikt. Waar mogelijk moeten de goederen geretourneerd worden in hun originele verpakking en vergezeld van alle meegeleverde accessoires. Ze moeten in hun originele staat en verpakking zijn, rekening houdend met de onderstaande instructies. U kunt het pakket terugzenden via Bpost of afgeven in een van DPD.

Om snel en correct uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing tot retourneren op NESPART sprl – Klanten Dienst, Drève Richelle 161 Bâtiment H – bte 8, B-1410 Waterloo

FR - EN - NL